Nesteiden kirkastaminen tai arvokkaidern ainesosien talteenotto.

Nestemäisten tuotteiden suodatus ja seulonta

Nesteitä ja lietteitä seulomalla kirkastetaan nesteitä tai otetaan talteen arvokkaita ainesosia. Kohteissa on tärkeää, että seulaelementit eivät tukkeennu, joten verkon puhdistukseen panostetaan usein puhdistussarjoilla ja sisäisillä CIP-pesuilla.

Lietteestä voidaan myös poistaa vierasaineita tai prosessijärjestelmästä kuivumalla syntyneitä kokkareita. Esimerkiksi paperin ja kartongin päällystyksessä isommat  partikkelit aiheuttavat raitoja jäädessään teräpäällystyksessä terän ja radan väliin.

Referenssikohteita löytyy runsaasti. Täryseuloja käytetään muun muassa heran talteenottoon juuston valmistuksen yhteydessä, lihaliemen kirkastamiseen,  pigmenttilietteiden tai pintatärkin kierrätykseen.

Lisätietoja antaa asiantuntijamme Simo Aho tai voit lukea lisää märkäseulontaan liittyvistä ratkaisuistamme.

Asiantuntija apunasi

Operatiivinen johtaja Simo Aho

Grönmark tarjoaa kattavan koeajopalvelun myymilleen suodattimille ja seuloille. Koeajot voidaan suorittaa joko omissa tiloissamme tai asiakkaan luona. Tyypillisesti koeajon suorittavat Grönmarkin asiantuntijat, mutta tarvittaessa testejä voidaan käyttöönoton jälkeen jatkaa asiakkaan henkilöstön voimin. Koeajon avulla saaduista tiedoista tehdään kirjallinen raportti ja sitä käytetään pohjana räätälöidyn ratkaisun tarjoamisessa.