Metsäteollisuus

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Metsäteollisuuden päätuotteita ovat selluloosa, paperi, kartonki, sahatuotteet ja levyt sekä erilaiset jatkojalosteet. Metsäsektorilla on suhdanteista riippumatta Suomessa keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Metsäteollisuuden rakennemuutoksessa tähdätäänkin entisten tuotteiden kehittämisen ohella metsiin ja puuhun perustuvien uusien biopohjaisten tuotteiden ja energiaratkaisujen kehittämiseen. Suomi elää edelleen metsästä.

Biotuotteiden ja -energian valmistukseen toimitamme räätälöityjä ratkaisuja

 • Ionisten nesteiden talteenotto- ja kierrätysratkaisut biotekstiilien valmistuksessa
 • Kuumien kaasujen suodatus biomassan kaasutusprosessissa
 • Täytekappaleet ja pohjat absorptio- ja tislauskolonneihin
 • Ammoniakin strippaus prosessi- ja jätevesistä
 • Ilmastimet bioetanolin valmistuksessa
 • Pisaranerottimet hajukaasunpesureihin ja haihduttimiin
 • Tyhjötislaus esim. biodieselin valmistusprosessissa
 • Suodatus ja seulonta neste-kiintoaine -erotuksessa

Toimitamme paperiteollisuuteen erilaisia tuotannon käyttötarvikkeita

 • Kiekkosuotimen suodinpussit ja suuttimet
 • Puupuristeiset hylsytapit

Komponenttien lisäksi toimitamme laitteistoja ja kokonaisratkaisuja

 • Akselittomat spiraalikuljettimet ja hiekanerottimet
 • Harjalliset suihkuputket ja oskillaattorit
 • Suihkuvesisihdit
 • Kudosten kiristimet, ohjaimet ja kireysanturit
 • Pigmentti- ja pastasihdit
 • Telahiomakoneiden ja telasorvien modernisoinnit

Tiivisteratkaisumme keskittyvät haastaviin kemiallisiin olosuhteisiin sekä korkeisiin paineisiin ja lämpötiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. lipeälämmönvaihtimien tiivisteet sekä kuivatussylinterien suurikokoiset päätytiivisteet. Tavoitteenamme on palvella yksilökohtaisesti ja laadukkaasti tarpeen mukaan jopa saman päivän toimituksina.