Koeajopalvelu optimoi erotusratkaisun

Koeajopalvelumme avulla löydät oikean erotusratkaisun

Kääpä Biotech valmistaa sienistä terveysvaikutteisia ekstrakteja eli uutteita. Tuotantoprosessissa sienet murskataan ja murskatuista sienistä liuotetaan tiettyjä haluttuja ainesosia alkoholiin. Tämän prosessin jälkeen liuos ja kiinteä osa sienistä pitää erottaa toisistaan.

Aikaisemmin tuotannossa oli käytössä pussisuodattimia. Suodatinpussit menivät koko ajan tukkoon ja pusseja jouduttiin vaihtamaan usein. Prosessi koettiin haastavaksi sekä hitaaksi.

– Kääpä Biotech etsi tehokkaampaa tapaa suodatusprosessiin. Saimme Grönmarkille näytteen suodatettavasta materiaalista ja selvisi nopeasti, ettei perinteinen pussi- ja patruunasuodatus sovellu näytteen mukaiselle materiaalille. Biomateriaalin suodattaminen perinteisin menetelmin on vaikeaa, kertoo Simo Aho Grönmarkilta.

– Ehdotimme, että testataan seulontaa eli täryseulan toimivuutta saamamme näytteen avulla. Täryseula toimi hyvin koeajossa. Seulonnassa päästiin erinomaisiin tuloksiin. Myös asiakas oli testin tuloksiin tyytyväinen ja testausta haluttiin jatkaa vielä isommalla näytemäärällä. Seulonta toimi edelleen koeajossa erittäin hyvin. Myös kiintoaine saatiin niin siistinä talteen, että se soveltuu jatkojalostukseen aikaisemmasta poiketen, jatkaa Simo Aho.

Kohteeseen tarjotun täryseulan toimitusaika oli joitakin viikkoja tilauksesta. Asiakas toivoi täryseulaa helpottamaan tuotantoprosessia välittömästi. Tarjosimme lainaseulan asiakkaalle heti käyttöön ja näin he saivat tehokkaan tuotantoprosessin käyntiin nopeasti.

– Parhaan erotusratkaisun valinta ei onnistu kiintoainenäytteen visuaalisella arvioinnilla. Täryseula ei ollut heti alkuun itsestään selvä ratkaisu Kääpä Biotechin haasteeseen, mutta osoittautui koeajon avulla erittäin toimivaksi menetelmäksi heidän tuotantoprosessiinsa, mainitsee Simo Aho.

Kääpä Biotech sai työlään pussisuodatusratkaisun tilalle vaivattoman ja tehokkaan erotusratkaisun modernin täryseulan avulla. Säätäminen on historiaa. Nyt materiaalia kaadetaan pikkuhiljaa täryseulalle ja seula jakaa materiaalin kahteen osaan. Järkevän erotusratkaisun löytyminen oli elinehto, että tuotanto ja liiketoiminta voivat kasvaa asetetun tavoitteen mukaisesti.

– Etsiessämme tuotantoomme sopivaa menetelmää ja laitetta saimme Grönmarkilta erinomaisen mahdollisuuden tehdä koeajo omalla tuotteellamme heidän tiloissaan. Testiajo toteutettiin yhdessä Grönmarkin asiantuntijan kanssa ja tulosten perusteella oli helppo valita meille teknisesti ja laadullisesti toimiva ratkaisu. Olemme tyytyväisiä saamaamme palveluun ja siihen, että tuotantoomme löytyi ratkaisu nopeasti ja helposti, kertoo Ilse Aalto Kääpä Biotechistä.

Asiantuntija apunasi

Operatiivinen johtaja Simo Aho

Grönmark tarjoaa kattavan koeajopalvelun myymilleen suodattimille ja seuloille. Koeajot voidaan suorittaa joko omissa tiloissamme tai asiakkaan luona. Tyypillisesti koeajon suorittavat Grönmarkin asiantuntijat, mutta tarvittaessa testejä voidaan käyttöönoton jälkeen jatkaa asiakkaan henkilöstön voimin. Koeajon avulla saatuja tietoja käytetään pohjana räätälöidyn ratkaisun tarjoamisessa ja siitä tehdään asiakkaalle kirjallinen raportti.