Koneiden ja laitteiden valmistus

Kone- ja laitevalmistus on Suomessa suuntautunut pääosin konepaja- ja elektroniikkateollisuuteen. Suomessa valmistetaan suhteellisen vähän kuluttajatuotteita. Suurin osa valmistettavista koneista ja laitteista päätyy teollisuuden tarpeisiin. Maailmalla tunnettuja tuotteita ovat mm. massa- ja paperikoneet, voimakattilat, hissit sekä metsätalouskoneet. Suomen hyvä maine ympäristö- ja huipputeknologian osaajana edistää ympäristöalan koneiden- ja laitteiden vientiä. Ympäristöosaamiseen perustuvasta teollisuudesta odotetaan muodostuvan vahva kasvusektori.

Toimitamme kone- ja laitevalmistajille komponentteja ja materiaaleja asiakaskohtaisesti räätälöityinä tuotteina

  • Suodattimet kaasujen mittaamiseen ja analysointiin
  • Metalliverkosta valmistetut imusiivilät
  • Kuumuudenkestävät eristeet autoteollisuuden katalysaattoreihin ja pakokaasujärjestelmiin
  • Suojapalkeet erilaisiin toimilaitteisiin
  • Koneiden ja laitteiden vaativat tiivistysratkaisut

Usein tuotteemme päätyvät myös osaksi isompaa kokonaisjärjestelmää

  • Paljetasaimet savukaasulinjoissa
  • Täryseulat paperitehtaiden pigmenttien käsittelyssä
  • Fluidisointipaneelit jauheidenkäsittelylaitteistoissa

Kehitämme ja räätälöimme kone- ja laitevalmistajille soveltuvia laitteita ja komponentteja yhteistyössä toimittajiemme kanssa.