Täryseula HX märkäseulontaan

Sweco HX-täryseula on suunniteltu laiteturvallisuus, kestävyys ja huollettavuus entistäkin paremmin huomioiden. Mallistossa yhdistyy MX- ja US-mallistojen parhaat ominaisuudet. Laitteisto soveltuu niin nesteiden kuin kuivien materiaalien seulomiseen ja se on varustettavissa erilaisilla käytettävyyttä ja tehokkuutta edistävillä lisäominaisuuksilla.

Uudella ProGlideTM-painosarjalla varustetulla HX-seulalla voidaan entistä paremmin optimoida seulontaprosessi. Kulmaeron säätäminen on aiempaa helpompaa ja asetukset saa säädettyä tarkasti ilman työkaluja. Laitteiston säädettävyys onnistuu paremmin nyt myös useampitasoisille laitteille, laite voidaan varustaa neljällä päällekkäisellä verkkotasolla. Jalustan uusi muotoilu on erittäin tukeva ja avoin, joten laitteen säädettävyys ja puhtaanapito on helppoa.

Laitteisto voidaan räätälöidä suuria vesimääriä käsitteleväksi kiertovesiseulaksi, pigmentti- ja pastalietteiden itsepeseytyväksi CIP-sihdiksi tai vaikka pyörillä varustetuksi siirrettäväksi seulontalaitteeksi bioteknologian arvokkaiden ainesosien talteenottoon.

Meillä on käytössämme koeajolaitteistoja, joilla voimme testata seulontatekniikan soveltuvuuden ja skaalata ratkaisun teolliseen prosessiin. Laitteita on mahdollista myös vuokrata. Ota yhteyttä, jos sinulla on haastava luokittelu- tai seulontaongelma, johon haluat löytää ratkaisun.

Hyödyt

  • HX yhdistää MX- ja US-mallien parhaat ominaisuudet
  • Helpompi säätö, kulmaeron yksinkertaisempi ja nopeampi tulkinta
  • Laitteen helpompi asennettavuus
  • Suuremmat säätöluukut, helpompi säädettävyys

Videot

Täryseulan toimintaperiaate

Täryseulassa sihtiverkko on asennettu horisontaalisesti ja syöttö tapahtuu verkon yläpinnalle. Erotus tapahtuu pääosin gravitaation sekä seulan moottorin akselin päissä olevien epäkeskopainojen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta. Epäkeskopainojen asentoa säätämällä pystytään vaikuttamaan verkon pintaan jäävien ylisuurten partikkelin horisontaaliseen kulkeutumisnopeuteen sekä tangentiaalisiin ja vertikaalisiin voimiin.

HX-täryseulassa on uusi epäkeskopainojen säätöjärjestelmä, minkä avulla painoasetusten säätäminen on helppoa ja nopeaa jopa ilman työkaluja. Alla on kuvattu esimerkinomaisesti ylä- ja alapainojen vaihekulman vaikutusta sihtiverkolle syötettävän materiaalin kulkeutumiselle kohti seulontatason ulostuloyhdettä.

60 astetta  90 astetta
60 astetta on osoittautunut toimivimmaksi märkäseulonnassa. Verkon päälle jäävä ylite siirtyy nopeasti verkon reunalle sallien verkon läpipääsyn nesteelle. Riittävällä ylitteen määrällä verkon reunalle saadaan pyörivä materiaalipato, joka entisestään nostaa ylitteen kuiva-ainepitoisuutta. Tämä vaatii siis riittävän suurta syöttönopeutta ja/tai ylitteen määrää. Suurella 90° kulmaerolla estetään verkon päälle jäävän ylitteen poistuminen ulos seulasta. Jos ylitteen määrä on hyvin pieni suhteessa verkon läpi menevään alitteeseen, kuten varmuusseulonnassa, asetuksella varmistetaan tuotteen maksimaalinen saanto.

Täryseulan käyttömahdollisuudet märkäseulonnassa

Neste-kiintoaine-erotus

Nesteitä ja lietteitä seulomalla saadaan talteen kiintoainetta nesteen kirkastamiseksi tai arvokkaan materiaalin tai itse tuotteen talteenottamiseksi. Täryseuloja käytetään muun muassa heran talteenottamiseksi juuston valmistuksen yhteydessä.

Lietteestä voidaan myös poistaa vierasaineita tai prosessijärjestelmästä kuivumalla syntyneitä kokkareita. Paperin ja kartongin päällystyksessä kuivunut pastakokkare aiheuttaa raitoja jäädessään teräpäällystyksessä terän ja radan väliin.

Prosessin jätevesien kiintoaineen poisto

Erilaisissa prosessissa käytetyissä pesu- tai prosessivesissä on kiintoainetta, joka poistetaan vedestä. Syynä voi olla kiintoaineen uudelleen käyttäminen prosessissa, lämmönvaihtimien tukkeentumisen estäminen, jätevesipäästöjen pienentäminen, jne. Koska erotettavat partikkelit voivat olla hyvin erilaisia muodoltaan ja mitoiltaan, täryseula soveltuu suurimpaan osaan jätevesien puhdistusta vaativista prosesseista.

Ladattavat tiedostot

Lataa tuote-esite tästä

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?