Kaivosteollisuus

Suomessa louhitaan metallimalmeja, kuten kultaa, nikkeliä, kromia ja kuparia sekä teollisuusmineraaleja, kuten dolomiittia, kvartsia, kalsiittia ja talkkia. Metallimalmikaivostoiminta ja siihen liittyvä jatkojalostus muodostavat kasvualan, jolla on mahdollisuuksia vientiin. Grönmarkin toiminta keskittyy toimialalla rikastamoihin ja malmia jatkojalostaviin metallurgian tuotantolaitoksiin.

Toimitamme kaivosteollisuuteen räätälöityjä sihtaus- ja suodatusratkaisuja

  • Metalliset ja muoviset sihtikankaat
  • Karkeat verkot seuloihin
  • Suodatusviirat nauhasuotimille ja rumpusuotimille
  • Suodatuspussit kiekkosuotimille ja kammiosuotopuristimille

Komponenttien lisäksi toimitamme laitteistoja ja kokonaisratkaisuja

  • Täryseulat prosessivesien ja metallurgisten tuotteiden seulontaan
  • Hydrosyklonit
  • Hiekanerottimet