Grönmarkin NPS-tulos vuonna 2024.

Asiakkaamme suosittelevat meitä!

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä ja asiakasuskollisuuden rakentamista. Yksi yleisesti käytetyistä mittareista on Net Promoter Score (NPS), joka tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän tavan arvioida asiakkaiden tyytyväisyyttä ja heidän todennäköisyyttään suositella yritystä tai sen tuotteita muille.

On taas se aika vuodesta, kun lähetimme asiakkaillemme NPS-kyselyn. NPS-kyselyn yhteydessä keräsimme asiakkailtamme myös palautetta, joka on meille äärimmäisen arvokasta. Saamamme palaute auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia sekä antaa tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja missä voimme parantaa toimintaamme.

Iloksemme tänäkin vuonna NPS-lukumme on erinomainen (76). Saimme kommenttien muodossa paljon positiivista palautetta, ehdottomasti eniten kiitosta saimme ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta!

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Nyt toivotamme hyvää kesää!

Grönmark on yli 110-vuotias teknisen kaupan palveluyritys ja tarjoamme ratkaisuja erotustekniikkaan, suojaukseen ja tiivistämiseen. Luomme räätälöityjä asiakaskohtaisia ratkaisuja ja haluamme aidosti auttaa asiakasyrityksissä toimivia ihmisiä työssään.