Prosessivesien kiintoaineen poisto.

Prosessivesien kiintoaineen poisto

Erilaisissa pesu- tai prosessivesissä on usein kiintoainetta, joka halutaan poistaa. Syynä voi olla kiintoaineen uudelleen käyttäminen prosessissa, lämmönvaihtimien tukkeentumisen estäminen, jätevesipäästöjen pienentäminen, jne. 

Esimerkiksi pesuloiden jätevesikustannuksia saadaan merkittävästi pienennettyä, kun kiintoainekuormaa pienennetään seuloilla. Samalla mahdollistetaan lämmönvaihtimien tehokkaampi toiminta.

Referenssikohteita löytyy runsaasti. Onnistuneita seulontaratkaisuja on toimitettu esimerkiksi erilaisten mikro- ja UF-suodattimen esisihdeiksi, laivojen ruokajätteiden seulontaan ennen kuivausta ja polttoa ja paperitehtaiden nollavesille.

Lisätietoja antaa asiantuntijamme Simo Aho tai voit lukea lisää märkäseulontaan liittyvistä ratkaisuistamme.

Asiantuntija apunasi

Operatiivinen johtaja Simo Aho

Grönmark tarjoaa kattavan koeajopalvelun myymilleen suodattimille ja seuloille. Koeajot voidaan suorittaa joko omissa tiloissamme tai asiakkaan luona. Tyypillisesti koeajon suorittavat Grönmarkin asiantuntijat, mutta tarvittaessa testejä voidaan käyttöönoton jälkeen jatkaa asiakkaan henkilöstön voimin. Koeajon avulla saaduista tiedoista tehdään kirjallinen raportti ja sitä käytetään pohjana räätälöidyn ratkaisun tarjoamisessa.