Prosessivesien kiintoaineen poisto.

Prosessivesien kiintoaineen poisto

Erilaisissa pesu- tai prosessivesissä on usein kiintoainetta, joka halutaan poistaa. Syynä voi olla kiintoaineen uudelleen käyttäminen prosessissa, lämmönvaihtimien tukkeentumisen estäminen, jätevesipäästöjen pienentäminen, jne. 

Esimerkiksi pesuloiden jätevesikustannuksia saadaan merkittävästi pienennettyä, kun kiintoainekuormaa pienennetään seuloilla. Samalla mahdollistetaan lämmönvaihtimien tehokkaampi toiminta.

Referenssikohteita löytyy runsaasti. Onnistuneita seulontaratkaisuja on toimitettu esimerkiksi erilaisten mikro- ja UF-suodattimen esisihdeiksi, laivojen ruokajätteiden seulontaan ennen kuivausta ja polttoa ja paperitehtaiden nollavesille.

Lisätietoja antaa asiantuntijamme Simo Aho tai voit lukea lisää märkäseulontaan liittyvistä ratkaisuistamme.

Asiantuntija apunasi

Simo Aho Operatiivinen johtaja.

Simolla on paljon kokemusta eri suodatusteknologioista. Hän on johtanut lukuisia suodatinlaitteiden tuotekehitysprojekteja ja hänen nimensä löytyy useammasta alan patentista. Erilaisia koesuodatuksia on takana satoja ja niiden pohjalta Simolla on vankka tietotaito siitä, mitä teknologiaa kannattaa milloinkin soveltaa. Hyödynnä Simon asiantuntijuus ja kokemus, kun etsitte tehokkaampaa ratkaisua suodatukseen tai seulontaan.