Metsätähteistä liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja kestävästi

Metsätähteistä liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja kestävästi

Grönmark on ollut mukana VTT:n vetämässä ja pääosin Business Finlandin rahoittamassa BTL2030-hankkeessa. Hankkeessa kehitetty, uuteen kaasutustekniikkaan perustuva menetelmä tarjoaa mahdollisuuden valmistaa kestävällä tavalla liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja metsätalouden sivuvirroista eli kuoresta, purusta ja metsätähteistä. Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna menetelmällä saavutetaan noin 90 %:n hiilidioksidipäästöjen vähenemä.

Menetelmä perustuu VTT:n kehittämään matalassa paineessa ja alhaisessa lämpötilassa toimivaan vesihöyrykaasutukseen, yksinkertaistettuun kaasun puhdistukseen sekä pienempään kokoluokkaan soveltuvien teollisten synteesien hyödyntämiseen.

Grönmarkin rooli projektissa on ollut olla mukana kehittämässä kuumien kaasujen suodatusta GKN:n kehittämillä uusilla metallisilla suodatuselementeillä. ”BTL2030-projektissa kehitetyssä kaasutusprosessissa yksi keskeinen komponentti on kaasujen kuumasuodatus, jota kehitimme yhdessä Grönmarkin ja saksalaisen GKN:n kanssa. Kehitetty metallisuotimiin perustuva menetelmä teki mahdolliseksi nostaa suodatuslämpötilaa, minkä ansiosta prosessin hyötysuhde biomassasta liikenteen polttoaineeksi parani 3-5 %-yksikköä verrattuna aiempaan, matalammassa lämpötilassa toimivaan suodatukseen. GKN:n uudet suodatinelementit toimivat hyvin, eikä toimintahäiriöitä tai materiaalirikkoja esiintynyt. Hyvin käynnistynyt yhteistyömme jatkuu EU-projektissa FLEXCHX sekä kaupallisissa kaasutushankkeissa”, kertoo johtava erikoistutkija Esa Kurkela VTT:ltä.

Pääset tutustumaan tarkemmin hankkeeseen ja sen tuloksiin VTT:n lehdistötiedotteesta tästä linkistä:
VTT: n uudella menetelmällä metsätähteistä liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja kestävästi
sekä BTL2030-hankkeen sivustolta:
https://www.vtt.fi/sites/BTL2030/en

Lisätietoja petri.grandell@gronmark.fi tai 040 5588951