FlexCHX

Grönmark mukana VTT-projektissa kehittämässä liikenteen biopolttoaineiden valmistusprosessia

Grönmark on mukana VTT:n ja muiden innovatiivisten yritysten kanssa kehittämässä prosessia, jossa aurinkoenergian ja biomassan kaasutuksen avulla valmistetaan liikenteen biopolttoaineita, sähköä ja lämpöä. Kaasutuksen raaka-aineina voidaan käyttää biopohjaisia yhteiskunnan jätteitä sekä teollisuuden sivuvirtoja. Grönmarkin tehtävänä projektissa on kehittää robusti ja luotettava kuumien kaasujen suodatin. Euroopan Unioni tukee projektia Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmasta.

Lisätietoa löytyy projektin omilta nettisivuilta www.flexchx.eu