Suodatuksen ja seulonnan koeajopalvelut

Onko sinulla haasteena erottaa kiintoainetta nesteestä, etkä tiedä millä teknologialla tuo voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti? Kokemuksemme mukaan erilaisten erotusteknologioiden soveltuvuus prosessiin varmistetaan parhaiten käytännön kokeilla. Ennen kokeita näyte-erä arvioidaan visuaalisesti ja tehdään mahdolliset laboratorioanalyysit. Analyysien perusteella arvioidaan ja valitaan mahdollisesti soveltuva erotusteknologia, jonka toimivuus varmennetaan koeajoilla.

Suodatus- ja seulontakoeajot voidaan suorittaa joko Grönmarkin pilotointitilassa Nummelassa tai asiakkaan luona todellisissa prosessiolosuhteissa. Asiakkaan luona tehtävä koeajo toteutetaan tyypillisesti Grönmarkin asiantuntijoiden toimesta ja pitkäaikaisia testejä voidaan jatkaa asiakkaan oman henkilöstön voimin. Osaan koeajolaitteistoista meillä on etävalvontamahdollisuus, joten voimme seurata pitkien koeajojen etenemistä ilman fyysistä läsnäoloa tehtaalla.

Koeajoissa otetaan tarvittavat näytteet ja tehdään laboratorioanalyysit. Koeajoista laaditaan kirjallinen raportti ja saatuja tuloksia käytetään pohjana räätälöidyn ratkaisun valinnassa.

Lue miten Kääpä Biotech löysi koeajopalvelumme avulla oikean erotusratkaisun nopeasti ja helposti. Referenssiin pääset tästä linkistä.

Hyödyt

 • Meillä on pitkä kokemus ja osaaminen erotustekniikan ratkaisuista
 • Pilotointitilassamme pystymme koeajamaan useita eri teknologioita ja valitsemaan niistä parhaiten soveltuvan
 • Meiltä löydät kaikki tarvitsemasi palvelut laitehankinnan suunnittelusta kierrätykseen

Koeajettavissa olevat teknologiat

Mikäli sinulla on jokin nestemäinen näyte, jossa on suspendoituneena tai liuenneena kiintoaineita, voimme auttaa sinua näytteen arvionnissa, analysoinnissa sekä koeajoissa. Grönmarkin ja yhteistyöverkostomme koeajotiloissa voimme testata seuraavia erotusteknologioita:

 • Sihtaus / seulonta
 • Laskeutus / hiekanerotus
 • Pyörrepuhdistus
 • Magneettierotus
 • Partikkeli- ja mikrosuodatus
 • Kalvosuodatus (UF)
 • Haihdutus

Laboratorioanalyysit ja koeajoraportti

Kaikki laboratorionalyysit ja koeajot raportoidaan kirjallisesti. Ennen koeajoa sekä koeajojen jälkeen näytteistä voidaan analysoida mm:

 • Biokemiallinen hapenkulutus, BOD7
 • CODCr, Kemiallinen hapenkulutus
 • Kokonaistyppi, N
 • Kokonaisfosfori, P
 • Kiintoaine
 • Partikkelikokojakauma
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Sameus

Koeajoista laaditaan kirjallinen raportti ja saatuja tuloksia käytetään pohjana räätälöidyn ratkaisun valinnassa.

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?