Hydrosyklonit

Hydrosyklonit ovat kustannustehokas tapa kiintoaineen poistoon. Swecon säiliöön sijoitettavalla syklonipatterilla saadaan pienessä tilassa käsiteltyä jopa 900 m3/h virtaus. Syklonipillien määrällä voidaan skaalata vaadittavaan kapasiteettiin. Pienimmillä 1” sykloneilla päästään jopa 4 µm erotusasteeseen.

Sykloneissa ei ole liikkuvia osia. Ne vaativat tasaisen virtauksen ja tiheyseron nesteen ja erotettavan kiintoaineen välillä. Syklonit ovat usein pinnoitettuja. Tarjoamme kokonaan keraamiset syklonipillit, jolloin kulutuksen, lämpötilan ja kemikaalien kesto on erinomainen.

Hyödyt

  • Jopa 900 m3/h kapasiteetti
  • Keraamipilleillä korkea kemikaalien ja kulutuksen kesto
  • Pieni tilantarve

Videot

Käyttökohteet

  •  Savukaasulauhteen puhdistus
  • Tiiviste- ja jäähdytysvesien kierto, kiintoaineen poisto
  • Ultra- ja nanosuotimien esisuodatus
  • Kiintoaineen talteenotto
  • Hiekan poisto vedestä
  • Työstökonenesteiden suodatus
  • Selkeyttimien ylite

 

Ladattavat tiedostot

Lataa tuote-esite tästä

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?