Täryseula HX kuivaseulontaan

Sweco HX-täryseula on suunniteltu laiteturvallisuus, kestävyys ja huollettavuus entistäkin paremmin huomioiden. Mallistossa yhdistyy MX- ja US-mallistojen parhaat ominaisuudet. Laitteisto soveltuu niin nesteiden kuin kuivien materiaalien seulomiseen ja se on varustettavissa erilaisilla käytettävyyttä ja tehokkuutta edistävillä lisäominaisuuksilla.

Uudella ProGlideTM-painosarjalla varustetulla HX-seulalla voidaan entistä paremmin optimoida seulontaprosessi. Kulmaeron säätäminen on aiempaa helpompaa ja asetukset saa säädettyä tarkasti ilman työkaluja. Laitteiston säädettävyys onnistuu paremmin nyt myös useampitasoisille laitteille, laite voidaan varustaa neljällä päällekkäisellä verkkotasolla. Jalustan uusi muotoilu on erittäin tukeva ja avoin, joten laitteen säädettävyys ja puhtaanapito on helppoa.

Laitteisto voidaan räätälöidä hygieeniseksi elintarvikeseulaksi, ATEX-vaatimukset täyttäväksi sertifioiduksi vaativien kohteiden erottelijaksi tai vaikkapa erittäin hienojen pulvereiden ultraääniavusteiseksi luokittelijaksi.

Meillä on käytössämme koeajolaitteistoja, joilla voimme testata seulontatekniikan soveltuvuuden ja skaalata ratkaisun teolliseen prosessiin. Laitteita on mahdollista myös vuokrata. Ota yhteyttä, jos sinulla on haastava luokittelu- tai seulontaongelma, johon haluat löytää ratkaisun.

Hyödyt

  • HX yhdistää MX- ja US-mallien parhaat ominaisuudet
  • Helpompi säätö, kulmaeron yksinkertaisempi ja nopeampi tulkinta
  • Laitteen helpompi asennettavuus
  • Suuremmat säätöluukut, helpompi säädettävyys

Videot

Täryseulan toimintaperiaate

Täryseulassa sihtiverkko on asennettu horisontaalisesti ja syöttö tapahtuu verkon yläpinnalle. Erotus tapahtuu pääosin gravitaation sekä seulan moottorin akselin päissä olevien epäkeskopainojen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta. Epäkeskopainojen asentoa säätämällä pystytään vaikuttamaan verkon pintaan jäävien ylisuurten partikkelin horisontaaliseen kulkeutumisnopeuteen sekä tangentiaalisiin ja vertikaalisiin voimiin.

HX-täryseulassa on uusi epäkeskopainojen säätöjärjestelmä, minkä avulla painoasetusten säätäminen on helppoa ja nopeaa jopa ilman työkaluja. Alla on kuvattu esimerkinomaisesti ylä- ja alapainojen vaihekulman vaikutusta sihtiverkolle syötettävän materiaalin kulkeutumiselle kohti seulontatason ulostuloyhdettä.

 

 0 astetta  15 astetta 30-35 astetta  90 astetta
0° kulmaero ylä- ja alaepäkeskopainojen asetuksena saa verkon keskelle tippuvan materiaalin siirtymään suoraviivaisesti seulaverkon reunalle. Pyörivää, verkkotason tyhjentävää liikettä on vähän. 15° kulmaero toimii, jos ylitteen ja alitteen kokoero on huomattava ja ylite täytyy poistaa nopeasti verkon päältä estämästä alitteen pääsyä verkon läpi. Tällainen tilanne on sovelluksissa, jossa tuotteen mukana on runsaasti pölyä, joka tulee erottaa tuotevirrasta. 30-35° kulmaero on monesti toimivin kuivaseulonnassa. Asetus sallii materiaalille riittävän pitkän ajan seuloontua eli hienon ja karkea erottua toisistaan. Ylisuuren eli ylitteen poistuma on nopeaa riittävän kapasiteetin saavuttamiseksi. Suurella 90° kulmaerolla estetään verkon päälle jäävän ylitteen poistuminen ulos seulasta. Jos ylitteen määrä on hyvin pieni suhteessa verkon läpi menevään alitteeseen, kuten varmuusseulonnassa, asetuksella varmistetaan tuotteen maksimaalinen saanto.

 

Täryseulan käyttömahdollisuudet kuivaseulonnassa

Kokoluokittelu kuivaseulonnassa

Kokoluokittelussa seulassa voi halkaisijasta riippuen olla 2-4 verkkotasoa. Esimerkiksi kuulapuhalluslaitteistojen tai kuulajauhatusjärjestelmien yhteydessä on 3-tasoisia seuloja. Ylimmän verkkotason päälle jää suuret roskat, toiseksi ylimmän päälle suurin kuula, kolmanneksi ylimmän päälle keskikokoinen kuula ja alimman verkon päälle pienin kolmesta kuulakoosta. Alimman verkon läpi pääsee pölymäinen hienoaines ja/tai neste.

Monitasoisen seulan säätäminen on haastavaa. Epäkeskopainoasetuksilla ei jokaista verkkotasoa saada täydellisesti kontrolloitua. Yleensä tällainen seula onkin ylimitoitettu syöttöönsä nähden, jotta kuulat saadaan talteen puhtaana roskien ja pölyn seasta.

Ylisuurten jakeiden poisto kuivaseulonnassa

Varmuusseulonta tai poliisisihtaus tarkoittaa tuotteen seulontaa ennen sen pakkaamista. Seulonnalla halutaan varmistaa ettei asiakkaalle lähetetä tuotetta, jossa on putkistosta tai prosessista irronneita kokkareita tai vierasesineitä. Toisin sanoen ylitteen määrä on hyvin vähäinen, jolloin sen poistumista verkon päältä ei tapahdu paljoa.

Jotta tuotetta, jonka on tarkoitus mennä verkon läpi, ei joutuisi seulasta ulos verkon yläpuolelta, seulassa voidaan käyttää korkeaa 70-90 asteen vaihekulmaa. Tällöin verkon reunalle suuntautuvaa täryliikettä seulassa ei ole. Verkon läpi menneen alitteen poistumista seulan sisältä voidaan tehostaa käyttämällä pohjaraamina ”scalppaus”-pohjaraamia. Sen pohja on jyrkän viisto, joka estää alitteen kertymistä seulan sisään korkeasta tärykulmasta johtuen. Scalppaus-pohjaraami on painava, joten epäkeskopainoasetuksissa tulee käyttää voimakkaampia asetuksia.

Ladattavat tiedostot

Lataa tuote-esite tästä

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?