SANI Membranes -suodattimet

Jatkuvatoimisten SANI Membranes suodattimien toiminta perustuu crossflow-ilmiöön, mutta ilmiö luodaan perinteisen pumppaamisen sijaan tärisyttämällä suodattimen runkoa tärymoottorin avulla. Tällä tavoin saavutetaan useita merkittäviä etuja.

SANI Membranes -suodattimille on ominaista yhtenäinen paine-ero koko kalvon yli (TMP) ja tarkka erottelukyky. Koska SANIn suodattimissa ei tarvita crossflow-pumppausta, on niiden syöttöpaine hyvin alhainen (0,1-2 bar) ja tasainen kaikkialla. Suodattimien erotuskyky on poikkeuksellisen hyvä, koska materiaalia ei paineta kovalla paineella kalvoa vasten. Pieni syöttöpaine ja erillisen crossflow-pumppauksen puuttuminen tekee SANIn laitteista erittäin energiatehokkaita. Alhainen syöttöpaine on lisäksi hellävarainen syötettäville nesteille, eikä syöte lämpene suodatuksen aikana, koska turhaa kierrätyspumppausta ei tehdä. Rakenteensa vuoksi SANI Membranes -suodattimet kestävät hyvin suuria kiintoainekuormia ja toimivat myös korkean viskositeetin nesteillä.

SANI Membranesin käyttökohteita ovat esimerkiksi herkkien biopohjaisten materiaalien erottaminen tai konsentrointi erilaisissa elintarvike-, lääke- ja biotekniikan sovellutuksissa.

Hyödyt

  • Modulaarinen, helposti siirrettävä ja asennettava kokonaisuus
  • Nopea käyttöönotto, helppo operointi ja kunnossapito
  • Alhainen energiankulutus
  • Koeajopalvelut soveltuvuuden varmistamiseksi

Käyttökohteet

  • Proteiinien talteenotto / konsentrointi
  • Mikrolevien talteenotto / konsentrointi
  • Mikrobien ja solujen erottaminen proteiineista

Dead-end- ja Crossflow-suodatuksen toimintaperiaate

Dead-end-suodatuksessa virtaus syötetään vasten suodatusmateriaalia. Suodattimen huokosia suuremmat kiintoainepartikkelit eivät läpäise nestevirtauksen mukana suodatinmateriaalia ja muodostavat pintaan suodatuskakun. Muodostunut suodatuskakku tehostaa suodatusta, mutta kasvattaa paine-eroa ja pienentää suodoskapasiteettia.

Crossflow-suodatuksessa nestevirtaus on tangentiaalinen suodatusmateriaalin pintaan nähden, jolloin virtaus estää suodatuskakun syntymisen suodatuskalvon pintaan ja pitää samalla suodoskapasiteetin korkeana.

 

Dead-end-suodatus ja crossflow-suodatus

Perinteinen Crossflow-suodatus vs Vibro®-suodatus


Perinteinen crossflow-suodatus
– Nopea virtaus luo turbulenssia ja aiheuttaa painehäviöitä
– Kiertopumppu kuluttaa energiaa ja se saattaa hajottaa syötteessä olevia partikkeleja
– Lämpöherkillä suodatettavilla materiaaleilla saatetaan tarvita energiaa kuluttavaa jäähdytystä

Vibro®-suodatus
– Tärinä luo turbulenssia kalvon pinnalle
– Ei painehäviöitä, yhtenäinen paine-ero kalvon yli (TMP)
– Turbulenssia vain siellä missä sitä tarvitaan, vähäinen jäähdytyksen tarve

Ladattavat tiedostot

Lataa tuote-esite tästä.

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?