Erhardt+Leimer-vipuvarsikiristimet

Paperinvalmistuksessa on olennaisen tärkeää säilyttää oikea viiran kireys. Jos kireys on liian korkea tai matala, vaikutukset tuotantoon ja laatuun ovat heikentäviä. E+L-viirankiristimien avulla varmistat kireyden jatkuvasti asetetun mukaisena.

Hyödyt

  • Automaattinen kireyden hallinta
  • Vähentynyt viiran kuluminen
  • Parempi viiran ohjattavuus
  • Suuri liikerata

Toiminta ja käyttökohteet

Vipuvarsikiristimiä käytetään viiraosan viirojen kiristykseen. Vipuvarsikiristimet tarkkailevat ja säätävät viiran kireyttä. Ulkoisesti sijoitettu voima-anturi mittaa jatkuvasti viiran kireyttä ja digitaalinen kolmipisteohjain vertaa sitä asetettuun arvoon. Jos mitatussa ja asetetussa arvossa on poikkeamaa, ohjain lähettää korjaussignaalin kiristimen toimilaitteelle, joka kiristää tai löysää viiraa juuri tarpeen mukaisesti.

Vipuvarsikiristimet voi asentaa vapaasti haluttuun kohtaan viiran paluukiertoa. Kiristysliike tulee mitoittaa 1-2 % viiran pituuden muutokselle ja viiran vaihdon mahdollistamiseksi. Kireyttä mittaava voima-anturi tulee sijoittaa viiran kulkusuunnassa mahdollisimman lähelle kiristystelaa. Vain yksi vipuvarsikiristin voi toimia automaatilla viiraa kohti. Lisäkiristimet tulee olla manuaaliasennolla kireyden optimoimiseksi.

Lisätietoa löydät alla olevasta linkistä:
Erhardt+Leimer Lever-Arm Type Stretching Systems

 

Edut

Seuraavat edut saavutetaan E+L-vipuvarsikiristimillä:

  • Lisääntynyt vedenpoistokapasiteetti
  • Värähtelyvapaa, yhdensuuntainen kiristystelan säätö itselukittuvalla trapetsiruuvilla
  • Vähentynyt viiran kuluminen pienemmästä viiran ja johtotelojen välisestä luistosta johtuen
  • Liikepituuden rajoitus induktiivisen lähestymiskytkimen avulla

 

Tekniset tiedot

Vipuvarsikiristimiä on kahta mallia: SP 0901 ja SP 0902. Ensimmäinen on tarkoitettu korkeintaan 4 m ja jälkimmäinen korkeintaan 6 m leveille koneille. Molempien avulla voidaan saavuttaa 10 N/mm viirankireys. Käyttönä voi toimia joko sähkö- tai paineilmamoottori.

SP 0901 SP 0902
Maks. voima 35 kN 100 kN
Maks. liike 600 mm  750 mm
Karan koko TR 50 x 8 mm TR 65 x 10 mm
Min. nopeus 85 mm / min 89.5 mm /min
Maks. nopeus 147 mm / min 174 mm/ min
Laakeripesän (optio) halkaisija 80−250 mm 180−340 mm
Käyttöalue Märkä Märkä
Materiaali AISI 316 AISI 316
Ympäristön lämpötila +10 °C – +60 °C +10 °C – +60 °C
Liikkeen rajoitus Induktiivinen lähestymiskytkin Induktiivinen lähestymiskytkin
Teho 0.75 kW 2.2 kW
Suojausluokka IP 66 IP 66

 

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?