Letkusuodatin, PPS

Polyfenyleeni-sulfidi (PPS) neulahuovasta valmistettua letkusuodatinta käytetään teollisessa pölyn kuivasuodatuksessa, kemiallisesti aggressiivisessa ympäristössä, jossa lämpötila ei ylitä suurinta sallittua käyttölämpötilaa 160 °C. Hetkellisesti lämpötila voi olla jopa 190 °C. PPS (Ryton®) on yksi suosituimmista suodatinmateriaaleista voimalaitosten savukaasujen suodatuksessa, koska sen lämmönkestävyys vastaa hyvin tässä suodatusprosessissa yleisimmin vallitsevia lämpötiloja.

PPS kestää erinomaisesti useimpia savukaasuissa esiintyviä olosuhteita ja kemikaaleja – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta – se on herkkä hapettumiselle. Tätä suodatinmateriaalia käytettäessä on tärkeää tietää savukaasujen tarkka koostumus ja erityisesti happipitoisuus (O2) sekä typen oksidipitoisuudet (NOx, NO2) tulee olla tiedossa.

PPS-letkusuodattimille soveltuvia käyttökohteita löytyy voimalaitosten lisäksi bitumin valmistuksesta, teollisesta rikinpoistosta sekä kemiallisesti aggressiivisista käyttöympäristöistä.

Hyödyt

  • Räätälöidään käyttötarpeen mukaan
  • Saatavilla useita pintakäsittelyjä
  • Nopeat toimitukset 
  • Varastointipalvelu

Räätälöinti

Suodatinletkujen mitat, kiinnitystavat, materiaalit ja niiden jälkikäsittely voidaan räätälöidä käyttökohteen vaatimusten mukaan optimaalisiksi. Alla olevassa taulukossa on esimerkki suodatinletkun suunnittelun ja valinnan parametreistä.

Suodatinmateriaalin valintataulukko

Letku- ja pussisuodattimia valmistetaan ominaisuuksiltaan erilaisista neulahuovista ja suodatuskudoksista. Pusseissa käytettävä materiaali valitaan käyttökohteen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Materiaalin valinta riippuu monista tekijöistä, kuten lämpötilasta, happojen, emästen tai suodatettavan pölyn ominaisuuksista.

Materiaali Maksimi käyttölämpötila Hetkellinen lämpötilan kesto Vahvojen happojen kesto Heikkojen happojen kesto Vahvojen emästen kesto Heikkojen emästen kesto Hapettavan olosuhteen kesto Liuottimien kesto Hydrolyysin kesto
PP 80ºC 90ºC •••• •••• •••• •••• •• ••
PAN 130ºC 140ºC ••• •••• ••• ••• ••• •• ••••
PES 150ºC 160ºC ••• •••• •• •••• •••
PPS 160ºC 190ºC •••• •••• •••• •••• •••• •••
MA 200ºC 230ºC •• ••• ••• •• ••• •••• ••
PI 230ºC 260ºC •• ••• •• •• ••• •• ••
PTFE 260ºC 280ºC •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
GL 260ºC 260ºC ••• ••• •• ••• ••• ••• ••••

= heikko kestävyys, •• = rajallinen kestävyys, ••• = hyvä kestävyys, •••• = erinomainen kestävyys

PP = polypropeeni, PAN = polyakryylinitriili, PES = polyesteri, PPS = polyfenyleenisulfidi,
MA = meta-aramidi, PI = polyimidi, PTFE = polytetrafluorieteeni, GL = lasikuitukudos

Kaaviossa esitetyt tiedot ovat viitteellisiä. Luokitukset perustuvat tutkimuksilla saatuihin keskiarvotuloksiin.

Materiaaleihin saatavilla olevat erikoiskäsittelyt

Pölysuodatuksen ja siihen liittyvän puhdistusprosessin tehostamiseksi valittua materiaalia voidaan täydentää erilaisilla käsittelyillä. Suodatinkalvojen ja -huopien jatkuvan tuotekehityksen ansiosta valittavana on uusia ratkaisuja, joilla mm. tehostetaan suodatusta sekä puhdistusprosessia. Alla olevassa taulukossa on listattu eri suodatusmateriaaleihin saatavilla olevia käsittelyvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia letkusuodattimen ominaisuuksiin.

Materiaali Anti-
staattinen
Vettä ja öljyä hylkivä Vettä ja öljyä hylkivä /PTFE Anti-bakteerinen Hitaasti palava Kestää kipinöitä tai muita hehku-hiukkasia Elintarvike-kelpoinen PTFE-kalvo Mikrokuitu Kulutusta kestävä
PP  
PAN
PES
PPS
MA
PI  
PTFE  
GL  

• = materiaalia voidaan täydentää käsittelyllä

PP = polypropeeni, PAN = polyakryylinitriili, PES = polyesteri, PPS = polyfenyleenisulfidi,
MA = meta-aramidi, PI = polyimidi, PTFE = polytetrafluorieteeni, GL = lasikuitukudos

Käyttökohteet

  • Voimalaitokset
  • Rikinpoisto
  • Kemiallisesti agressiiviset käyttökohteet
  • Bitumin valmistus

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä