Kolonnin sisäosat

RVT toimittaa komponentit niin nesteen jakoon kuin keräykseen, täytekappaleiden tukipohjat ja pitoritilät sekä kaasun jakolaitteistot.

Nesteen jakolaitteiston tärkein tehtävä on nesteen jakaminen tasaisesti koko poikkipinta-alalle, myös syöttöpaineen vaihdellessa. Muita oleellisia huomioitavia ominaisuuksia, joilla tapauskohtaisesti eri painoarvot ovat mm:

  • alhainen painehäviö vastavirtaan kulkevalle kaasulle
  • alhainen likaantumisherkkyys
  • matala korkeus

Tyypillisesti nesteenkerääjiä käytetään, kun neste halutaan ottaa täytekappalekerrosten välistä ulos kolonnista tai täytekappalekerroksen suuri korkeus aiheuttaa nesteen epätasaisen jakautumisen.

Kaasun jakolaitteiston tehtävä on jakaa kaasu tasaisesti koko poikkipinta-alalle. Tyyppejä on useita, valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kaasun lämpötila, tilavuusvirta, virtausnopeus ja jaettavan kaasun ominaisuudet ja komponentit.

Täytekappaleiden pitoritilät estävät täytekappaleiden nousun kaasuvirran mukana. Ritilöitä voidaan käyttää myös jakamaan eri täytekappaletyypit ja näin estää niiden sekoittuminen. Ritilät suunnitellaan siten, etteivät ne vaikuta kolonnin toimintaan mitenkään muuten.

Täytekappaleiden tukipohjat kantavat täytekappaleet vaikuttaen mahdollisimman vähäisesti kaasun ja nesteen virtauksiin. Yksinkertaisimmillaan pienien ja helppojen kohteiden tukipohja on tasomainen ritilikkö. Tyypillisesti käytetään profiilitukipohjaa, joka mitoitetaan siten, että pohjan avoin pinta-ala on yhtä suuri kuin kolonnin poikkipinta-ala.

Hyödyt

  • Laaja valikoima
  • Pitkä kokemus
  • Oma valmistus

Videot

Ladattavat tiedostot

Lataa tuote-esite tästä

Asiantuntijat apunasi

Kuinka voisimme auttaa?