Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Brynolf Grönmark Ab (0201204-8)
Ahventie 4 A 16
02170 Espoo

Toimitusjohtaja Petri Grandell
040 5588 951
petri.grandell@gronmark.fi

2. Rekisteröidyt

Oy Brynolf Grönmark Ab:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat sekä verkkosivuston käyttäjät.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusta

Asiakasrekisterissä olevan henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sitä vaatii. Tietoja päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa reksiteriimme tallennetut henkilötiedot. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää tietojen oikaisua.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai luovuta henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia rekisteröityyn.

Poisto-oikeus

Rekisteröity voi pyytää poistamaan tiedot rekisteristämme, jos rekisteröity kokee ettei tietojen käsittely ole tarpeen tehtäviemme kannalta ja siihen löytyy perusteltu syy.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Oy Brynolf Grönmark Ab:n ulkopuolelle.

Voimme käyttää huolellisesti valikoituja alihankkijoita, jotka voivat käsitellä rekisteröityjen tietoja Oy Brynolf Grönmark Ab:n lukuun antamiemme ohjeiden mukaisesti. Varmistamme, että kaikki alihankkijat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterit ovat säilössä Euroopassa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa.

Jossain tapauksissa palvelun toteuttamiseksi voimme käyttää palvelun tarjoajia ja ohjelmistoja, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolisilla servereillä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kullakin järjestelmän käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.